Psixoloji məlumatlar

Psixoloji məlumatlar

Qorxularınızdan azad olun

Körpəykən hamımız qüsursuz oluruq. Dünyanı yaradan güclə hələ bağımız var olaraq qalır. Yaşımız irəliləməyə başladıqca isə ətrafımızdakı dünyadan bir sıra...
Psixoloji məlumatlar

Yuxuların cinsəl yozumu

Qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzə qədər insanların ən böyük marağını cəlb edən mövzulardan biri “yuxu”-dur. Yuxuya getdiyimiz zaman açılan o sirrli...
Psixoloji məlumatlar

Eqzistensial nəzəriyyə

Eqzistensial nəzəriyyə K. Jasper və F.Nietzschenin ortaq fikirlərinə əsasən insanın varoluluşuyla təbii əşyaların varlıq növü arasındakı əlaqəni özündə əks etdirən,...
Psixoloji məlumatlar

Psixodrama

Psixodrama anlayışı ilk dəfə elmə Jacob Levy Moreno tərəfindən XX əsrin əvvəllərində gətirilmişdir. Elmə gətirildiyi dövrdən başlayaraq ilkin versiyalarında teatrı...
Psixoloji məlumatlar

Bədən dili

Bədən dili tarixində ən qədim ünsiyyət vasitəsi olub,duyğu və düşüncələrimizin əksidir. Bədən dili haqqinda elm KINESIKA adlanir-araşdırmalara görə,insanların üz-üzə qurduqları...
Psixoloji məlumatlar

Qadın İsterikası

İsterik (İsterionik) şəxsiyyət tipi olan insanlar görünüşlərinə əhəmiyyət verən, rəngli, ətrafdakı insanlarda yaxşı təəssürat yaratmağa, müsbət fikirlər formalaşdırmağa çalışan, daim...