MaraqlıTəbiət

Köçəri quşların adları | Siyahı

18.9Kviews

Köçəri quşlar hansılardır?

Quşların necə və nə üçün köç etməyə başladıqları, köç qərarını necə müəyyən etdikləri əsrlərdir maraq oyadan bir mövzudur. Bəzi elm adamları köçün səbəbini mövsüm dəyişikliklərində, bəziləri də yemək axtarışında görürlər. Bununla əlaqədar, ‘Köçəri quşlar haqqında məlumat‘da daha geniş məlumat əldə etməniz mümkündür.

Köçəri quşların adları kimi köçəri quşlar haqqında məlumat almaq da insanlar üçün həmişə maraq mövzusu olmuşdur. Xatırlarsanız bununla əlaqədar, ‘Köçəri quşlar hansılardır?‘ məqaləsində yer vermişdik.

Aşağıda qeyd olunan siyahıda isə köçəri quşların ümumi siyahısı və adları ilə tanış ola bilərsiniz.

[vc_row][vc_column width=”1/3″]A

Ağ başlı gilas quşu
Ağ gözlü bülbül
Ağ qanadlı sumru
Ağ qarınlı ebabil
Ağ qaşlı albalı quşu
Ağ quyruq yelləyən
Ağ leylək
Ağ müqəllid
Ağ sokumlu qum quşu
Ağ kürəkli quyruq kakan
Ağ təpəli quru quyruq kakan
Ağ durna
Ağ yanaqlı qaz
Aralıq dənizi martısı
Ağ gərdanlı bülbül
Ala doğan
Alaca vağ
Alaca quyruq kakan
Alaca ağcaqanad tutan
Albatros
Anqut
Ardıç bülbülü
Avrasiya çulluğu
Avropa arı quşu
Ağac əncir quşu
Ağac qamışçını
Adi uzunqanad
Al qırmızı vağ

[/vc_column]

[vc_column width=”1/3″]B

Bataqlıq düdükçü
Bataqlıq qamışçını
Bataqlıq gilas quşu
Bataqlıq sutoyuğu
Bayağı qırğı
Bayağı balaban
Bayağı boyunburan
Bayağı bildirçin
Bayağı dağbülbülü
Bayağı qar sərçəsi
Bayağı qara ördək
Bayağı qaşıqqaqa
Bayağı müşgül
Bayağı karvan cüllütü
Bayağı gilas quşu
Bayağı baltadimdik
Bayağı yekəgöz
Bayağı quyruq kakan
Bayağı qılıncqaqa
Bayağı sarıasma
Bayağı sumru
Bayağı sığırcıq
Bayağı daşçevirən
Bayağı durna
Bayağı ötməquşu
Bülbül
Böyük ağ vağ
Böyük cılıbıt
Böyük dağbülbülü
Böyük dəniz düdükçü
Böyük qarabaş qağayı
Böyük dəniz qulduru qağayı
Böyük qum quşu
Böyük qızılca quyruq kakan
Böyük mavi vağ
Böyük müqəllid
Böyük meşə qartalı
Böyük su cüllütü
Böyük daraqdiş
Böyük çamurcun
Bildirçin
Bığlı bülbül
Boz vağ
Boz doğan
Bizquyruq
Boz adi uzunqanad
Boz qaz
Boz quyruqkakan
Bəzgək

[/vc_column]

[vc_column width=”1/3″]Ç

Çöl qartalı
Çöl bülbülü
Çəhrayı döşlü bülbül

D
Dağ cılıbıtı
Dağ əncir quşu
Dağ müqəllidi
Dəlicə doğan
Dəniz düdükçü
Dərə düdükçü
Dalaşqan quş
Darağdiş
Daş bülbülü

E

Ev qaranquşu

Ə

Ətəkli şahin

İ

İnək vağı

G

Göygərdan
Gülən sumru
Gur saç

H

Halqalı milçəktutan

K
Kanada qazı
Kelaynak
Kol bülbülü
Kütquyruqlu pirat qağayı
Kiçik akgerdan
Kiçik alamecek
Kiçik balaban
Kiçik boğmayan toygar
Kiçik adi uzunqanad
Kiçik gümüşü qağayı
Kiçik qarabatdaq
Kiçik qartal
Kiçik müşgül
Kiçik karvan cüllütü
Kiçik gilas quşu
Kiçik qum quşu
Kiçik qu
Kiçik müqəllid
Kiçik meşə qartalı
Kiçik bacarıqsız qazıntı
Kiçik sarıbacak
Kiçik milçəktutan
Kiçik su cüllütü
Kiçik sumru
Kiçik sutoyuğu
Kiçik tarla qazıntı
Kiçik ötməquşu

[/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”1/3″]Q

Qar gilas quşu
Qara başlı ördək
Qara başlı iskete
Qara başlı gilas quşu
Qara qulaqlı kuyrukkakan
Qara kızılbacak
Qara leylək
Qara milçəktutan
Qara sumru
Qara kürəkli qağayı
Qara çənəli milçək quşu
Qaraboğazlı bülbül
Qaya qaranquşu
Qamış bülbülü
Qütb pirat qağayı
Qütb qağayı
Qurşaqlı gilas quşu
Qır əncir quşu
Qısa qanadlı sarı müqəllid
Qırmızı başlı gilas quşu
Qırmızı boyunlu batağan
Qırmızı dəniz düdükçü
Qızıl sinəli əncir quşu
Qızıl milçək quşu
Qızıl şahin
Qızılı ataq
Qızılı gərdan

L

Lapon çintəsi
Lourens payızbülbülü

[/vc_column]

[vc_column width=”1/3″]M

Mavi yanaqlı arı quşu
Meşə düdükçü
Məxmər ördək

S

Sahil palçıq cüllütü
Sarı ayaqlı qum quşu
Sarı başlı quyruqsallayan
Sarı dimdikli kətan quşu
Sarı müqəllid
Sarıayaq-Terek düdükçü
Sibir dağbülbülü
Sibir qazıntı
Su cüllütü
Suriya sarı bülbülü
Sürməli karvan cüllütü
Sürməli qum quşu
Sürməli qız quşu
Sürməli kol quşu
Sütlabi

Ş

Şərq cılıbıtı
Şərq qağayı
Şimal kətan quşu
Şimal ötməquşu

P

Pas rəngli qol qızılgərdanı
Pasbaş patka
Pufla qazıntı
Pulcuqlu bülbül

[/vc_column]

[vc_column width=”1/3″]R

Riçard əncir quşu

T

Tarla qazıntı
Telquyruq
Telli durna
Təpəli patka
Təpəli toygar
Turac

U

Uzunquyruqlu pirat qağayı

Y

Yaqut boğazlı milçək quşu
Yalnız bataqlıq cüllütü
Yaz ördəyi
Yapon qırğı
Yelqovan quşu
Yaşıl düdükçü
Yaşıl belli əncir quşu
Yaşılayaq
Yosun qazıntı

X

Xallı düdükçü
Xallı sutoyuğu
Xəzər sumru

[/vc_column][/vc_row]

Tərcümə əsasən türk dilindən edilib. Bəzi adlarda yalnışlıq aşkar edilərsə, bu barədə bizi məlumatlandıra bilərsiniz.