Münasibətlər

Münasibətlər

Kişinin şərəfli ayrılıq rəhbəri

Texnologiyanın müasir həyatımızda yaratdığı drama baxar bilərsinizmi? Hamımız köhnə sevgililərimizi öz primitiv imkanlarımızla unutmaq məcburiyyətindəyik, texnologiya bu qədər imkan eləmişsə,...