Gündəm

Vergi tutulacaq elektron xidmətlərin siyahısı açıqlandı

Vergi xidmetleri Azerbaycan 2017
786views

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 16 dekabr 2016-cı il tarixli qanuna əsasən, Vergi Məcəlləsində edilmiş bir sıra dəyişikliklər çərçivəsində elektron ticarət sahəsi də vergiyə cəlb edilib.

Azərbaycan Banklar Assosiayasından verilən məlumata görə, ölkə ərazisində mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında aparılan əməliyyatların və hesablaşmaların şəffaflığının və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi, nağd pul hesablaşmalarının nağdsız hesablaşmalarla əvəzlənməsinin stimullaşdırılması, habelə bank sisteminin inkişafının sürətləndirilməsi məqsədilə 16 dekabr 2016-cı il tarixində “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” qanun qəbul olunub.

Qanunvericilik bazasında aparılan bu dəyişikliklərin bank sistemində nağdsız hesablaşmalar, o cümlədən ödəniş kartları ilə aparılan əməliyyatlar üzrə düzgün formada tətbiq edilməsi, vergi tətbiq ediləcək ödəniş əməliyyatlarının, xidmət və xidmət alıcıları ilə bağlı məlumatların müəyyənləşdirilməsi, həmçinin nağdsız hesablaşmaların çərçivəsinin formalaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən “Ödəniş sistemləri və Alternativ Xidmət Kanalları” üzrə Ekspert Qrupu ilə Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələri arasında bir sıra məhsuldar görüşlər keçirilərək qarşılıqlı müzakirələr aparılıb.

Keçirilən görüşlərdə bank ictimaiyyətini yaxından maraqlandıran bir çox açıq məsələlər, o cümlədən elektron ticarət qaydasında vergi tətbiq ediləcək iş və xidmətlər, elektron pul kisəsi, mərc oyunları, lotereya, digər yarış və müsabiqələrin müəyyən edilməsində istifadə ediləcək MCC kodlar müzakirə edilmiş və aşağıdakı ilkin siyahı müəyyən edilib:

VERGİLƏRİN ÖDƏNİŞLƏRİNƏ CƏLB OLUNAN XİDMƏTLƏR
No MCC Təsvir Təsvir (azərbaycan dilində) Visa / Mastercard Təsvir
XİDMƏTLƏR (ÖDƏNİŞ ÜZRƏ 18%)
1 0763 Agricultural Cooperatives Kənd təsərrüfatı kooperativləri Visa / Mastercard Xidmət
2 0780 Horticultural and Landscaping Services Bağsalma və landşaft dizaynı xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
3 4215 Courier Services—Air and Ground, Freight Forwarders Kuryer xidmətləri – hava və quru vasitəsilə, ekspeditorlar Visa / Mastercard Xidmət
4 4813 Key-entry Telecom Merchant providing single local and long-distance phone calls using a central access number in a non-face-to-face environment using key entry Fiziki kart olmadan yalnız kart məlumatlarının daxil edilməsi ilə aparılan yerli və beynəlxalq zənqlərin edilməsi Visa / Mastercard Xidmət
5 4814 Telecommunication Services, including Local and Long Distance Calls, Credit Card Calls, Calls Through Use of Magnetic-Stripe-Reading Telephones, and Fax Services Telekommunikasiya xidmətləri – yerli və şəhərlərarası zənglər, kredit kartı üzrə zənglər, maqnit zolaqlarının oxunması yolu ilə edilən zənglər və faks xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
6 4816 Computer Network/Information Services Komputer şəbəkəsi / İnformasiya xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
7 4821 Telegraph Services Teleqraf xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
8 4899 Cable, Satellite, and Other Pay Television and Radio Services Kabel, peyk və digər ödənişli televiziya və radio xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
9 5734 Computer Software Stores Kompüterlər üçün Proqram təminatı proqramları Visa / Mastercard Xidmət
10 5960 Direct Marketing—Insurance Services Birbaşa marketinq – sığorta xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
11 5962 Direct Marketing—Travel-Related Arrangement Services Birbaşa marketinq – səyahət – əlaqəli tənzimləmə sistemləri Visa / Mastercard Xidmət
12 5967 Direct Marketing—Inbound Telemarketing Merchants Birbaşa marketinq – telemarketinqlə bağlı satıcılar Visa / Mastercard Xidmət
13 6211 Securities—Brokers/Dealers Qiymətli kağızlar – Brokerlər/ Dilerlər Visa / Mastercard Xidmət
14 6300 Insurance Sales, Underwriting, and Premiums Sığorta satışı, anderraytinq və sığorta haqqları Visa / Mastercard Xidmət
15 7221 Photographic Studios Foto studiyalar Visa / Mastercard Xidmət
16 7273 Dating Services Tanışlıq xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
17 7277 Debt, Marriage, Personal—Counseling Service Borc, evlilik, şəxsi konsultasiya xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
18 7278 Buying/Shopping Clubs, Services Alış/Ticarət klubları, xidmətlər Visa / Mastercard Xidmət
19 7311 Advertising Services Reklam xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
20 7321 Consumer Credit Reporting Agencies İstehlak hesabları təqdim edən kredit agentlikləri Visa / Mastercard Xidmət
21 7333 Commercial Art, Graphics, Photography İncəsənət, qrafika, foto Visa / Mastercard Xidmət
22 7339 Stenographic and Secretarial Support Services Stenoqrafiya və katiblik xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
23 7361 Employment Agencies, Temporary Help Services İşədüzətmə agentlikləri, müvəqqəti yardın xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
24 7372 Computer Programming, Data Processing, and Integrated Systems Design Services Proqramlaşdırma, məlumat emalı və inteqrasiya sistemləri üzrə dizayn xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
25 7375 Information Retrieval Services İnformasiya axtarışı xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
26 7392 Consulting, Management, and Public Relations Services Konsalting, idarəetmə və ictimai əlaqələr üzrə xidmətlər Visa / Mastercard Xidmət
27 7395 Photo Developing, Photofinishing Laboratories Foto atelye, foto laboratoriyalar Visa / Mastercard Xidmət
28 8111 Attorneys, Legal Services Vəkillər və hüquqi xidmətlər Visa / Mastercard Xidmət
29 8398 Organizations, Charitable and Social Service Müəssisələr, xeyriyyəçilik və sosial xidmətlər Visa / Mastercard Xidmət
30 8675 Automobile Associations Avtomobil assosiasiyaları Visa / Mastercard Xidmət
31 8699 Membership Organizations (Not Elsewhere Classified) Üzvlük müəssisələri (Təsnifləşdirmə olmadan) Visa / Mastercard Xidmət
32 8911 Architectural, Engineering, and Surveying Services Memarlıq, mühəndislik və geodeziya xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
33 8931 Accounting, Auditing, and Bookkeeping Services Mühasibat uçotu, audit, mühasibat xidmətləri Visa / Mastercard Xidmət
34 9402 Postal Services—Government Only Poçt xidmətləri – yalnız hökümətə aid Visa / Mastercard Xidmət
No MCC Təsvir Visa/MC Təsvir
SON MƏHSUL ELEKTRON MAL KİMİ QİYMƏTLƏNDİRİLİR (ÖDƏNİŞ ÜZRƏ 18%)
35 5815 Digital Goods Media – Books, Movies, Music Rəqəmsal media malları – kitablar, filmlər, musiqi Visa/MC Xidmət
36 5816 Digital Goods – Games Rəqəmsal mallar – oyunlar Visa/MC Xidmət
37 5817 Digital Goods – Applications (Excludes Games) Rəqəmsal mallar – mobil əlavələr (Oyunlar istisna olmaqla) Visa/MC Xidmət
38 5818 Digital Goods – Large Digital Goods Merchant Rəqəmsal mallar – iri rəqəmsal malların satıcısı Visa/MC Xidmət
No MCC Təsvir Visa/MC Təsvir
MƏRC OYUNLARI, LOTEREYALAR VƏ DİGƏR YARIŞLARLA BAĞLI MCC-KODLAR (ÖDƏNİŞ ÜZRƏ 18%, UDUŞ ÜZRƏ 10%)
39 7800 Government Owned Lottery (US Region Only) Hökümətə məxsus lotereya (Yalnız ABŞ regionu üçün) Visa/MC Lotereya
40 7801 Internet Gambling (US Region Only) İnternet mərc oyunları (Yalnız ABŞ regionu üçün) Visa/MC Mərc oyunları
41 7802 Government Licensed Horse/Dog Racing (US Region Only) Hökümət tərəfindən lisenziyalaşdırılmış at və it yarışları Visa/MC Mərc oyunları
42 7995 Betting, including Lottery Tickets, Casino Gaming Chips, Off-Track Betting, and Wagers at Race Tracks Mərc oyunlarına pul qoyuluşu, lotereya biletləri, kazino, Off-Track totalizatorlar və yarış totalizatorlar Visa/MC Mərc oyunları
43 9406 Government-owned Lottery (Specific Countries) Hökumətə məxsus lotereya (Müəyyən ölkələr) Visa/MC Lotereya
44 9754 Gambling—Horse Racing, Dog Racing Mərc oyunları – at yarışları, it yarışları Visa/MC Mərc oyunları
No MCC Təsvir Visa/MC Təsvir
QUASİ CASH (PUL KİSƏLƏRİ İLƏ BAĞLI XİDMƏTLƏR, VƏSAİTLƏRİN GÖNDƏRİLMƏSİ ÜZRƏ 10%)
45 6051 Quasi Cash—Merchant Pul kisələri Visa Pul kisəsi
46 6540 Quasi Cash—Merchant Pul kisələri MC Pul kisəsi