Təbiət

Köçəri quşlar hansılardır?

42.2Kviews

Köçəri quşların adları kimi köçəri quşlar haqqında məlumat almaq da insanlar üçün həmişə maraq mövzusu olmuşdur.

Köçəri quşların xüsusiyyətləri aşağı yuxarı bir-birinə bənzəyir. Köçəri quşları ikiyə ayırmaq mümkündür. Bunlar Afrikadan və Şərqdən gəlib qalan köçəri quşlar, ikincisi Afrikadan və şərqdən gəlib yerləşdikdən sonra Avropaya keçən köçəri quşlar. Eyni yerləşmə dönmə müddətində də təkrarlanır.

Bu barədə ətraflı ‘Köçəri quşlar haqqında məlumat‘larda tanış ola bilərsiniz.

Köçəri Quşlar hansılardır:
Əsasında köçəri quşların adları yaşadığı və miqrasiya etdiyi bölgəyə görə də dəyişiklik göstərir.

1. Leylək:
Uzunluğu 1 metr, qanad aralığı 1,70 metrdir. Bütün Avropada, Qərbi Asiyada yayda yuva quraraq, yaşayan köçəri quşdur. Payız gəlmədən köçərək Afrika qışı keçirirlər. Su kənarlarında kiçik heyvanlarla qidalanırlar. Xüsusilə çox sevilən bir heyvandır.

Leylək
Leylək

2. Göy Göyərçin və ya Ağaclı Göyərçin:

Uzunluğu 40 sm qanad aralığı 75 sm həcmindədir. Əksəriyyətlə ağaclarda yuva quraraq yaşayır. Afrikaya köç mövsümündə sürülərlə miqrasiya edirlər.

Göy Göyərçin və ya Ağaclı Göyərçin
Göy Göyərçin və ya Ağaclı Göyərçin

3. Ququ quşu:
Bədən uzunluğu 32 sm, qanad aralığı 60 sm-dir. Nəğməkar həyatı ilə məşhurdur. Dişi Ququ quşu yumurtalarını oxuyan quşların yuvasına qoyur. Ququ quşları həşəratlarla qidalanır.

Ququ Quşu
Ququ Quşu

4. Qaranquş:
Bədən uzunluğu 20 sm, qanad aralığı 35 sm həcmindədir. Yazda gələn ilk köçkün quşlardandır. Yuvalarını insanların çox olduğu saçaq və damlarda palçıqdan edirlər. Uçaraq havadakı həşəratlarla qidalanırlar.

Qaranquş
Qaranquş

5. Qara Sağan:
Bədən uzunluğu 16 sm, qanad aralığı 40 sm həcmindədir. Çox sürətli uçarlar. Qanadları dəryaz formasındadır. Axşamlar fəryad ataraq uçurlar. Uçaraq böcəkləri ovlayıb qidalanırlar. Bu quş göydə uçaraq yata bilir.

Qara Sağan
Qara Sağan

6. Çöl Qazları:
Yazı Avropada keçirən vəhşi qazlar qışı Afrikada Nil çayı sahillərində və Asiyanın cənub hissələrində keçirir. Keçid əsnasında Anadolunun Fərat Çayı sahillərində, Ceyhan və Seyhan çayı sahillərində, Dəclə çayı sahillərində və ya Anadolunun müxtəlif çay sahillərində görmək mümkündür.

Çöl Qazları
Çöl Qazları

7. Çöl Ördəkləri:
Çöl ördəklərinin bir çox növü mövcuddur. Ovçuların sevimli quşlarından biridir.

Çöl Ördəkləri
Çöl Ördəkləri

8. Kelaynak Quşları:
Kelaynak quşları da köçkün quşlardandır ancaq, qoruma altında olduqları üçün köçmələrinə imkan verilmir. Avqust, sentyabr aylarında Afrikaya köç edirlər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, qoruma altında olduqlarından miqrasiyalarına imkan verilmir hazırda.

Kelaynak Quşları
Kelaynak Quşları

Ətraflı siyahı: Köçəri quşların adları