Oturanlar: Əli, Nazim, Səməd Vurğun, Aleksey Tolstoy, Maksim Qorki, Salman Mümtaz Ayaq üstə: 3 soldan Mikayıl Rəfili 2 sağdan Cəfər Cabbarlı.

Oturanlar: Əli, Nazim, Səməd Vurğun, Aleksey Tolstoy, Maksim Qorki, Salman Mümtaz Ayaq üstə: 3 soldan Mikayıl Rəfili 2 sağdan Cəfər Cabbarlı.

Leave a Response