Khalig Gasimli

Khalig Gasimli

texnologiya xəbərləri yazarı, front-end developer & web designer