archiveyoga

Həyat tərzi

YOQA

Yoqanın tarixi qədim zamanlara gedib çıxır. Hind çayı boyunca tapılmış və e.ə. 3300-1700 illərə aid hind sivilizasiyasına aid olan bəzi...