archiveqorxu

Psixoloji məlumatlar

Qorxularınızdan azad olun

Körpəykən hamımız qüsursuz oluruq. Dünyanı yaradan güclə hələ bağımız var olaraq qalır. Yaşımız irəliləməyə başladıqca isə ətrafımızdakı dünyadan bir sıra...