archivebaliqlar haqqinda melumatlar

Təbiət

Balıqlar haqqında

Balıqlar – orqanizminin bütün mərhələsində qəlsəmə ilə tənəffüs etmək xüsusiyyətinə malik olan çənəağızlı onurğalı su heyvan qruplarının sinifüstü. Balıqların əksəriyyəti...