archiveazerbaycan bayragi

Məşhurlar

Bayrağımızdakı üç rəngin ideoloji əsasının müəllifi, Əli bəy Hüseynzadə

Əli bəy Hüseynzadə bütün şüurlu ömrü boyu öz məhsuldar qələmi ilə ümumtürk mənəvi dəyərlərini tədqiq və təbliğ edib, türkçülüyün tərəqqisi naminə öz parlaq istedadının bütün gücü ilə çarpışıb.