İsveç vəliəhdi Şahzadəsi Victoria, Stockholmda tibb, iqtisadiyyat, fizika və kimya sahəsində mükafatların verildiyi mərasimdə.

İsveç vəliəhdi Şahzadəsi Victoria, Stockholmda tibb, iqtisadiyyat, fizika və kimya sahəsində mükafatların verildiyi mərasimdə.

Nobel Müküfatlandırılması 2016

Leave a Response