archivekoceri quslar

Təbiət

Quşlar haqqında məlumat

Quşlar onurğalıların ön ətrafları qanad şəklində olan lələkli, yumurtlayan, istiqanlı nümayəndələridir. Yer kürəsində 9800-dən artıq növü yaşayır. Adətən quşlar uçmaq...
Təbiət

Köçəri quşlar hansılardır?

Köçəri quşların adları kimi köçəri quşlar haqqında məlumat almaq da insanlar üçün həmişə maraq mövzusu olmuşdur. Köçəri quşların xüsusiyyətləri aşağı...